Senat

Skład Senatu Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie:

Przewodniczący

gen. dr Jacek Pomiankiewicz – Rektor WSBiO

Członkowie

mgr Sebastian Michalkiewicz – Kanclerz

gen. dr Włodzimierz Zieliński – Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa

dr Marta Powęska – Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Nisku

prof. dr hab. Tadeusz Zawadzak – przedstawiciel nauczycieli akademickich

prof. dr hab. Tadeusz Kmiecik – przedstawiciel nauczycieli akademickich

dr Mariusz Wojciszko – przedstawiciel nauczycieli akademickich

gen. mgr Andrzej Kapkowski – przedstawiciel nauczycieli akademickich

Iwona Marzec – Sekretarz Senatu, przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Ewa Lengas – przedstawiciel studentów

Dorota Pryzmont – przedstawiciel studentów