Dane kontaktowe

Dział Nauki

Biblioteka Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

ul. Gen. Zajączka 7, III piętro, pok. 3

p.o. Kierownika Biblioteki

mgr Jolanta Gałązka

biblioteka@wsbio.waw.pl

tel. 22 856 52 06 wew. 6

Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa

gen. dr Włodzimierz Zieliński

dziekan@wsbio.waw.pl

tel. 22 856 52 06 , pok. 6

Dział spraw studenckich

Kierownik Działu Spraw Studenckich

mgr Agnieszka Gałkowska

dzial_studenta@wsbio.waw.pl

tel. 22 519 30 10
lub 22 856 52 06 wew. 3, pok. 6