Biblioteka

Biblioteka czynna:
od wtorku do piątku w  godz. 8.00 – 16.00, sobota w godz. 8.00 – 15.00.

Biblioteka Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie jest komórką organizacyjną realizującą zadania w zakresie pomocy dydaktycznej oraz naukowej.
W celu realizacji powyższych zadań intensyfikowane są działania zmierzające do systematycznego wzrostu zbiorów bibliotecznych. Biblioteka zakupuje rocznie około 1000 pozycji książkowych oraz prenumeruje czasopisma polskie (obecnie 9 tytułów). Profil zgromadzonych zbiorów odpowiada kierunkom oraz specjalnościom studiów i dotyczy takich dyscyplin, jak: administracja, samorząd terytorialny, prawo karne, prawo cywilne, prawo Unii Europejskiej, prawo pracy, prawo ochrony środowiska, pedagogika, psychologia, kryminalistyka, kryminologia, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne itp.

Wykaz czasopism gromadzonych w bibliotece:

 1. Forum Penitencjarne
 2. Ochrona mienia i informacji
 3. Policja
 4. Przegląd Pożarniczy
 5. Problemy Kryminalistyki
 6. Terroryzm
 7. Wiedza obronna
 8. Bezpieczeństwo i technika pożarnicza 
 9. Myśl Wojskowa (Bellona)

Zbiory biblioteki opracowywane i udostępniane są w programie LIBRA 2000, a katalog zbiorów dostępny jest w komputerach bibliotecznych oraz on-line. 

Publikacje Wydawnictwa Naukowego WSBiO
W bibliotece możliwe jest nabycie archiwalnych numerów Kwartalnika Naukowego WSBiO „Bezpieczeństwo i Ochrona” (cena 12 zł) oraz publikacji pokonferencyjnych:

 • – „Współczesne dylematy Bezpieczeństwa – teoria i praktyka” (rok wydania 2009, cena 15 zł)
 • – „Współczesne dylematy bezpieczeństwa – nowe wyzwania” (rok wydania 2011, cena 38 zł)

Kontakt z biblioteką:
p.o. Kierownika Biblioteki
mgr Jolanta Gałązka
biblioteka@wsbio.waw.pl
tel. 22 646 30 49

ul. Gen. J. Zajączka 7
Warszawa

SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEX
Od dnia 21 listopada 2011 r. studenci Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie będą mogli korzystać z rozszerzonej wersji systemu informacji prawnej LEX – LEX Omega.

Biblioteki przyjazne studentom WSBiO:

Centralna Biblioteka Wojskowa
ul. Ostrobramska 109
www.cbw.pl

Biblioteka Narodowa
al. Niepodległości 213
www.bn.org.pl

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
ul. Koszykowa 26
www.koszykowa.pl