STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO  Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

REGULAMIN STUDIÓW (I i II stopnia)

REGULAMIN OPŁAT za studia I i II stopnia Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie

TABELA OPŁAT (za studia I i II stopnia)

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW